Comunicat 20.07.2009 – Noutati privind plata amenzilor

Modalităţi de plată a sancţiunilor contravenţionale

 

Agenţii de poliţie comunitară de la Secţiile 1 şi 2, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul patrulelor auto, moto şi în cadrul Serviciului de Dispecerat au fost instruiţi astăzi cu privire la modul în care se poate achita sancţiunea pe loc de către contravenienţii care doresc să facă acest lucru. Astfel, persoanele care au încălcat regulile de convieţuire socială, normele privind ordinea şi liniştea publică, actele de comerţ, cele referitoare la păstrarea curăţeniei, mai exact toate faptele prevăzute de legile şi hotărârile de consiliu local pentru care poliţiştii comunitari au competenţă pot achita şi pe loc sancţiunile la patrulele aflate în teren cu ajutorul autovehiculelor sau al motoscuterelor. De asemenea, pot plăti pe loc sancţiunile, evident contra unei chitanţe care să ateste acest lucru, şi la Dispeceratul Secţiei 1 şi Secţiei 2 Poliţie Comunitară. Contravenientul, chiar dacă a plătit sancţiunea pe loc, are dreptul să depună contestaţie în termenul prevăzut de OG 2/2001, iar instanţa poate decide dacă se anulează sau nu procesul verbal.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin