Comunicat 15.06.2009 – S-a adoptat modificarea amenzilor!

Poliţiştii comunitari, instruiţi în ceea ce priveşte modificările adoptate la HCL 371/2007

 

Poliţiştii comunitari au fost instruiţi cu privire la modificările efectuate la HCL 371/2007 prin HCL 206/2009, care a fost adoptată de Consiliu Local. Astfel au fost introduse o serie de articole noi, dar şi prevederi noi la alte articole, care intră în aplicare începând de astăzi. Spre exemplu, in ceea ce priveşte parcările ecologice, s-a introdus un nou articol. Astfel, este interzis accesul autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în perimetrul parcării ecologice, este interzisă delimitarea sau personalizarea cu orice fel de metodă a locului de parcare din cadrul oricărei parcări ecologice, este interzisă oricărei persoane fizice sau juridice ocuparea în mod abuziv a unui spaţiu din cadrul parcării ecologice, este interzisă folosirea oricărei parcări ecologice ca loc de joacă, este interzisă folosirea parcărilor ecologice ca spaţiu de comerţ ambulant sau ca expoziţie de vânzare pentru autovehicule. De asemenea, atât conducătorii auto ca beneficiari, cât şi riveranii şi pietonii au obligaţia de a păstra curăţenia în perimetrul parcărilor ecologice, sunt interzise spălarea autovehiculului, efectuarea reparaţiilor, schimbatul pneurilor sau a uleiului în zona de parcare ecologică, este interzisă parcarea autovehiculelor cu scurgeri de ulei sau combustibil, este interzisă deversarea şi aruncarea de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice, este interzisă depozitarea oricărui fel de deşeuri în perimetrul parcărilor ecologice, este interzisă efectuarea bruscă a unor manevre auto în perimetrul parcării ecologice. Nerespectarea acestor prevederi  se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice şi 1500 – 2500 lei pentru persoane juridice. Tot cu referire la parcare, s-a modificat şi articolul referitor la acest aspect, astfel încât este interzisă oprirea şi staţionarea vehiculelor pe zone sau spaţii verzi sau destinate amenajării în acest scop, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii. De asemenea se sancţionează cu amenzi de la 600 la 1200 lei pentru persoane fizice şi între 1500 şi 2000 lei pentru persoanele juridice parcarea dezordonată în locurile special amenajate dacă prin aceasta se încalcă marcajele ce delimitează locurile de parcar, dare şi oprirea şi staţionarea voluntară a autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru biciclişti sau pietoni, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, cu excepţia zonelor marcate şi semnalizate corespunzător. O altă prevedere nou introdusă este aceea că staţionarea taxiurilor în vederea preluării clienţilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate este interzisă, amenda pentru nerespectarea acestor prevederi fiind cuprinsă între 250-500 lei.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin