Comunicat 15.06.2009 – Dezbaterile privind Politia Locala continua

Modele de uniformă propuse pentru Poliţia Locală

Săptămâna trecută a avut loc la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor o întrunire între reprezentanţii acestuia şi Federaţia Naţională a Poliţiştilor Locali din România. Federaţia a fost reprezentată de Grupul tehnic de lucru constituit în cadrul întrunirii ce s-a desfăşurat la Constanţa, din care face parte şi domnul Doru Spătaru – Director Poliţia Comunitară Timişoara. Dezbaterile s-au axat pe reglementarea ultimei forme a Proiectului de Lege privind Poliţia Locală, respectiv dezbaterea unor articole ce nu au fost modificate în conformitate cu solicitarea Federaţiei Naţionale a Poliţiştilor Locali din România, acestea urmând să fie definitiv clarificate o dată cu apariţia legii salarizării unice şi cu modificările ce vor fi aduse de actele normative ce reglementează pensionarea. Un alt aspect aflat în dezbatere l-a constituit adoptarea unei noi uniforme a poliţistului local, reuşindu-se găsirea unor variante propuse de mai multe unele poliţii comunitare din ţară, astfel încât să fie gândită o uniformă modernă care să impună respect şi care să fie şi comodă de purtat. Unul dintre aceste modele este şi cel prezentat în fotografie. Dezbaterile pe aceasta temă continuă.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin