Comunicat 24.03.2009 – Publicitatea ilegala ramane in atentie

Societăţile comerciale care nu respectă legislaţia referitoare la publicitate – în atenţia poliţiştilor comunitari

  

Potrivit HCL 290/2006 privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în municipiul Timişoara, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei nerespectarea prevederilor din acordul pentru publicitate temporară şi din documentaţia ce a stat la baza eliberării acordului, cu amendă de la 2000 la 2500 lei amplasarea de sisteme publicitare fără a deţine autorizaţia sau acordul din partea Primăriei Municipiului Timişoara şi cu amenzi de la 500 la 1000 lei neîntreţinerea sistemelor publicitare, nerefacerea suportului de mesaj publicitar, nedezafectarea sau neacoperirea suprafeţelor de expunere a mesajului publicitar după expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de reclamă şi nerespectarea  obligaţiei de a afişa în mod vizibil numele persoanei fizice sau juridice care a amplasat acel sistem publicitar. Pentru a stabili dacă aceste aspecte sunt respectate de către agenţii economici, poliţiştii comunitari au efectuat în aceste zile controale în teren, mai multe firme fiind depistate cu nereguli, în special în ceea ce priveşte amplasarea de sisteme publicitare fără autorizaţie. Firma Saralex Grup SRL, cu obiect de activitate schimb valutar, cu sediul în Bucureşti şi punct de lucru în Timişoara, pe Bdul Revoluţiei nr. 13, a fost sancţionată cu 2000 lei deoarece nu deţinea autorizaţie pentru panoul publicitar expus în stradă pe trotuar. Tot cu 2000 de lei a fost sancţionată şi societatea Fontemar SRL de pe str. Brâncoveanu nr. 37 deoarece nici aceasta nu deţinea autorizaţie pentru panoul publicitar expus pe domeniul public. Societatea comercială Beriwan SRL, care făcea reclamă printr-un panou la un fast-food de pe str. Buftea colţ cu Bdul Revoluţiei a fost de asemenea sancţionată.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin