Comunicat 20.02.2009 – Atentie la lucrarile facute in case!

Şi-a modificat apartamentul fără aprobare şi deranjându-şi vecinii         

 

Poliţiştii comunitari atrag atenţia că, potrivit HCL 371/2007, constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 1000 la 1500 lei executarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico – edilitară, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei. În acest sens, dar şi ca urmare a unor sesizări venite din partea unor cetăţeni, agenţii de la Secţia 2 Poliţia Comunitară au efectuat controale în teren. Un astfel de caz a fost semnalat în zona Calea Circumvalaţiunii nr. 21, într-un bloc în care proprietarul efectua astfel de lucrări, fără a deţine aprobare. Pe lângă faptul că a deranjat locatarii prin zgomotele produse, persoana în cauză nu deţinea documente în vederea efectuării modificărilor din interiorul imobilului. În urma verificărilor efectuate la faţa locului s-a luat legătura cu proprietarul, I. Andreea, care a fost sancţionată cu 300 de lei conform Legii 61/1991 republicată deoarece a tulburat fără drept liniştea locuitorilor, prin producerea de zgomote cu ajutorul unor maşini şi instalaţii electrice. De asemenea, acesteia i s-a adus la cunoştinţă faptul că pentru desfăşurarea unor astfel de lucrări edilitar gospodăreşti este necesar acordul şi aprobarea servicilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi i s-a pus în vedere să intre în legalitate din această privinţă.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin