Comunicat 26.11.2008 – Intalnire a reprezentantilor cartierelor cu primarul Municipiului

Activităţi ale Poliţiei Comunitare Timişoara pentru soluţionarea problemelor ridicate de reprezentanţii Consiliilor Consultative de Cartier

    

În pregătirea întâlnirii pe care dl. primar, dr. ing. Gheorghe Ciuhandu, o va avea în data de 4 decembrie 2008, de la ora 16.00, la Primăria Timişoara, cu reprezentanţii Consiliilor Consultative de Cartier de pe raza Municipiului, domnia sa, împreună cu directorul executiv al Poliţiei Comunitare Timişoara, jr. Doru Spătaru, au făcut o analiză a situaţiilor şi problemelor ridicate de reprezentanţii cetăţenilor, sub formă de sesizări şi solicitări la Poliţia Comunitară, atât în cadrul întâlnirilor organizate, cât şi direct la sediul instituţiei. Astfel, au fost scoase în evidenţă următoarele aspecte:

Analizând sesizările cetăţenilor prezentate în cadrul şedinţelor Consiliilor Consultative de Cartier s-a dispus organizarea de acţiuni pe cartiere şi punctual pe problemele ridicate. Astfel, la nivelul Serviciului Public Comunitar Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara, au fost organizate şi desfăşurate 770 de acţiuni, din care:

Pe ordine şi linişte publică au fost organizate 157acţiuni, ocazie cu care au fost constatate şi sancţionate de 4021 contravenţii în valoare de 731.500 lei.

Au fost prinşi 3 urmăriţi şi au fost constatate 58 de infracţiuni cu 61 de infractori prinşi şi predaţi Poliţiei Municipiului Timişoara, pentru continuarea cercetărilor.

Au fost organizate bisăptămânal acţiuni pentru depistarea copiilor străzii şi cetăţenilor fără adăpost din Timişoara şi alte localităţi din ţară, care apelează în mod repetat la mila publicului în zona centrală a municipiului şi în Complexul Studenţesc. Cu această ocazie au fost identificate şi sancţionate contravenţional un număr de 1074 persoane, din care 391 minori, care au fost predaţi la centrele sociale, 368 de persoane au fost îndrumate spre locul de domiciliu.

Pentru aplanarea unor stări conflictuale sau tulburarea ordinii publice şi liniştii publice, Grupa de intervenţie rapidă a intervenit în 230 de cazuri, luând măsuri legale împotriva celor vinovaţi. Tot în cadrul acestor acţiuni, împreună cu inspectorii din cadrul Serviciului Publicitate şi Comerţ şi Serviciul Protecţia Mediului, s-a acţionat pentru verificarea modului în care societăţile comerciale (terase) din zona centrală a municipiului, respectă programul conform acordului de funcţionare, în special ora de închidere, iar muzica folosită în localuri să nu depăşească nivelul de zgomot admis. 

Pe linia desfăşurării activităţii de comerţ stradal ilicit au fost organizate şi desfăşurate 92 de acţiuni la care au participat şi inspectori de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Cu această ocazie, au fost depistate şi sancţionate contravenţional la HCL 321/2001 completată cu HCL 342/2006, un număr de 170 persoane, la HCL 5/2007 un număr de 1042 persoane, iar la Legea 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unei activităţi comerciale ilicite, un număr de 79 persoane. Tot în cadrul acestor acţiuni, au fost ridicate în vederea confiscării, bunuri (telefoane mobile, ceasuri şi obiecte textile), în valoare de 2228 lei. S-a acţionat şi în pieţele agroalimentare de pe raza municipiului Timişoara, unde au fost aplicate un număr de 239 de sancţiuni contravenţionale la HCL 334/2002 privind respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a pieţelor.

 Pe linie de mediu şi salubrizare au fost organizate şi desfăşurate un număr de 160 de acţiuni în toate cartierele municipiului Timişoara, săptămânal patrula mixtă „Poliţia Ecologică” acţionează pe două schimburi, pe raza municipiului Timişoara, pe traseele stabilite pentru depistarea persoanelor care aruncă sau abandonează pe domeniul public deşeuri menajere, provenite din construcţii sau din alte activităţi. În urma acestor activităţi au fost identificate şi igienizate la propunerea Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara 155 de rampe clandestine, au fost constatate şi sancţionate contravenţional pentru nerespectarea următoarelor acte normative:

– OUG 78/2000 (actualizată) – privind regimul deşeurilor = 1123 sancţiuni contravenţionale;

– HCL 53/2004 – privind încălcarea regulamentului de colectare selectivă a ambalajelor şi deşeurilor = 481 de sancţiuni contravenţionale;

– HCL 371/2007:

art.2, lit.”p” = 223 sancţiuni însuşirea de deşeuri de orice fel din pubele;

art.3, lit.”a” = 190 contravenţii pentru aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare şi nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public;

art.6, lit.”b” =   18 sancţiuni privind depozitarea direct pe trotuar a materialelor de construcţii;          

art.22, lit.”b” =  17 sancţiuni – pentru distrugerea, deteriorarea sau murdărirea băncilor;

art.22, lit.”c” = sancţiuni pentru distrugerea sau deteriorarea coşurilor sau recipientelor pentru gunoi sau mobilier urban;

art.40, lit.”a” =  17 sancţiuni pentru lipirea afişelor posterelor sau anunţurilor publicitare în locuri neautorizate

art.44, lit.”e” =  29 sancţiuni contravenţionale pentru spălarea  autovehiculelor în altă parte decât spălătoriile autorizate;

art.45, lit.”c” =  3 somaţii pentru folosirea apei potabile de  la cişmele, puţuri sau fântâni pentru spălarea autovehiculelor;

– HCL 349/2002 modificată cu HCL 542/2006:

– art.2/b = 5 sancţiuni pentru neîntreţinerea curăţeniei în jurul locuinţei şi a terenurilor pe care le deţin;

– art.8/a = 6 sancţiuni pentru distrugerea spaţiului verde;

– art.9/a = 26 sancţiuni pentru arderea deşeurilor vegetale

– art. 27/e  = 16 sancţiuni pentru ocuparea domeniului public cu orice construcţie provizorie fără achitare taxelor legale;

– art.27/a = sancţiuni pentru murdărirea domeniului public prin efectuarea unor lucrări de reparaţii la autovehicule;

Pentru prevenirea staţionării voluntare a autovehiculelor  cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Timişoara şi pentru a răspunde solicitării cetăţenilor care au făcut asemenea sesizări, Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara a organizat 67 de acţiuni, ocazii cu care au constatat un număr de 707 conducători auto nu respectau prevederile HCL 486/2006, fapt pentru care aceştia au fost sancţionaţi contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000 – 2500 lei.

 În municipiul Timişoara, se simte tot mai mult lipsa locurilor de parcare prin creşterea alarmantă a parcului auto, dar şi prin abandonarea unor autoturisme sau caroserii pe domeniul public, ori prin ocuparea acestuia cu autovehicule care nu mai circulă de perioade mari de timp, fapt ce a dus la nemulţumirea şi disconfortul multor cetăţeni. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara s-a declanşat „Acţiunea Rabla” – în cadrul căreia sunt verificate autovehiculele abandonate sau fără stăpân ce fac obiectul Legii 421/2002 modificată. Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara atât independent cât şi împreună cu inspectori din cadrul Direcţiei Drumuri şi Transporturi au organizat şi desfăşurat 36 de asemenea acţiuni, în cadrul cărora s-au întocmit acte procedurale la 796 autovehicule, fiind trimise un număr de 218 de dosare la Direcţia Drumuri şi Transporturi, iar până în prezent au fost ridicate şi depozitate în depozitul de pe str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1 E, un număr de 31 autovehicule până la clarificarea situaţiei acestora.

Echipaje mixte formate din agenţi de poliţie comunitară, agenţi de poliţie din cadrul Biroului Poliţiei Rutiere pentru trafic urban, inspectori ai Administraţiei Publice Locale, au acţionat şi acţionează pentru disciplinarea conducătorilor auto care parchează autovehiculele pe spaţiul verde, trotuare, staţii ale mijloacelor de transport în comun, scuaruri şi pe carosabil, ignorând semnificaţia indicatoarelor rutiere şi îngreunând semnificativ desfăşurarea fluentă a circulaţiei rutiere. Pentru prevenirea unor astfel de fapte, s-au organizat şi desfăşurat un număr de 86 acţiuni mixte, iar zilnic patrule auto–moto şi pedestre, lipesc pe parbrizele autovehiculelor colante de avertizare,  s-au luat măsuri de sancţionare şi chiar s-a dispus ridicarea autovehiculelor care nu respectă prevederile legale.

Până la atacarea în contencios a HCL 371/2007 de către Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, agenţii de poliţie au aplicat sancţiuni contravenţionale conform HCL 371/2007 astfel:

      – art.28, lit.”a” = 292 contravenţii pentru oprirea şi staţionarea vehiculelor pe spaţii verzi, parcuri, spaţii şi locuri de joacă pentru copii;

      – art. 28, lit.”b” = 1191 de sancţiuni contravenţionale pentru oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe trotuare, piste obligatorii pentru biciclişti, scuaruri, insule de dirijarea circulaţiei, în alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun;

      – art.28, lit.”c” = 535 de sancţiuni contravenţionale pentru oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare pentru diferite activităţi şi căi de acces ale unor obiective sau pentru persoanele cu handicap, marcate şi semnalizate corespunzător;

      – art.28. lit”f” = 29 sancţiuni contravenţionale pentru circulaţia, oprirea şi staţionarea vehiculelor în zona: Piaţa Victoriei, Unirii, Traian, str. Alba Iulia, Ştefan cel Mare (între Piaţa Traian şi str. A. Vlaicu), fără avizul Comisiei de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

     

În perioada cât Instanţa de Judecată a dispus suspendarea aplicării HCL 371/2007, au fost aplicate prevederile art.15 din HCL 349/2002 modificată cu HCL 542/2006, după cum urmează:

      – art.15, lit.”a” – au fost aplicate 1399 sancţiuni contravenţionale pentru oprirea, staţionarea vehiculelor pe trotuare, spaţii verzi, staţii mijloace de transport în comun, scuaruri, etc;

      – art.15, lit.”b” – au fost aplicate 150 sancţiuni contravenţionale pentru oprirea, staţionarea autovehiculelor pe locurile rezervate persoanelor cu handicap;

      – art.15, lit.”e” – au fost aplicate 30 sancţiuni contravenţionale pentru circulaţia, oprirea sau staţionarea în zonele: Piaţa Victoriei, Traian, Unirii, str. Alba Iulia, Ştefan cel Mare, etc.

În această perioadă, agenţii de poliţie comunitară au dispus ridicarea a 1533 autovehicule aflate în situaţiile prevăzute de actele normative mai sus arătate şi împreună cu inspectorii Administraţiei Domeniului Public, le-au garat în depozitul ADP, situat în Timişoara str. I.I. de la Brad nr.1 E.

În atenţia Direcţiei Poliţia Comunitară Timişoara, au stat şi sesizările cetăţenilor privind circulaţia atelajelor trase de cai pe străzile municipiului Timişoara, care îngreunează circulaţia rutieră. S-a luat măsura avertizării şi îndepărtării de pe raza municipiului, dar şi a sancţionării contravenţionale în 593 cazuri pentru nerespectarea prevederilor HCL 251/2002 modificată, iar în 12 cazuri, când persoanele au recidivat sau de fiecare dată când au fost depistate au motivat că nu au acte de identitate, s-a luat măsura ridicării atelajelor şi depozitării la depozitul ADP, până la achitarea cuantumului amenzii şi a prestaţiei efectuate de ADP.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin