Comunicat 01.10.2008 – Plata sanctiunilor pentru masini ridicate

Amenda în cazul maşinilor ridicate de poliţiştii comunitari şi inspectorii ADP se poate plăti şi pe loc

    

Pentru a facilita recuperarea de către proprietari a maşinilor ridicate ca urmare a staţionării şi parcării în locurile nepermise conform HCL 349/2002 modificată prin HCL 542/2006, Poliţia Comunitară a luat măsura plăţii pe loc a sancţiunii contravenţionale. Astfel, persoanele care au încălcat hotărârea de consiliu local menţionată nu mai trebuie să se deplaseze la ghişeul de la Primărie pentru a achita amenda, ci o pot face pe loc, eliberându-se o chitanţă în acest sens de către agenţii de poliţie comunitară aflaţi la depozitul ADP de pe str. Ion Ionescu de la Brad. Numai după ce se plăteşte această sancţiune şi contravaloarea serviciilor prestate de Administrarea Domeniului Public SA pentru ridicare, transport şi depozitare, maşina poate fi recuperată de proprietar. Plata pe loc a amenzii se face în baza Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001 actualizată, în care se arată următoarele: “contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal”. Persoanele ale căror maşini au fost parcate pe spaţii verzi, trotuare – încurcând circulaţia pietonilor, staţii RATT, scuaruri, aleile din parcuri, zone destinate altor activităţi etc. se pot interesa dacă maşina le-a fost ridicată la telefon 0256.246.112 – Dispeceratul Poliţiei Comunitare Timişoara sau la 0770.604.042 – ADP Ridicări. Orarul de la depozitul ADP de pe str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1/E, unde sunt transportate şi depozitate autovehiculele depistate ca fiind parcate neregulamentar este între orele 08.00 şi 20.00.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin