Comunicat 24.06.2008 – Concurs pentru ocuparea posturilor vacante

Concurs pentru ocuparea posturilor de guarzi la Poliţia Comunitară

    

Poliţia Comunitară Timişoara anunţă scoaterea la concurs a 25 de posturi de guarzi – personal contractual şi a unui şef Serviciu Pază Obiective. Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 iulie 2008, iar interviul în 16 iulie 2008. Depunerea dosarelor se face până la data de 09 iulie 2008 inclusiv. Pentru posturile de guarzi, concurenţii trebuie să aibă studii gimnaziale, iar pentru postul de şef serviciu studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă, cu vechime de doi ani. Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt cele prevăzute în Anexa 12 a HG 281/1993 actualizată privind salarizarea personalului din unităţile bugetare şi cele prevăzute de art. 39 din Legea 333/2003 actualizată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Relaţii suplimentare despre concurs se pot obţine la telefon 0256.206.011, pe site-ul www.polcomtim.ro sau direct la sediul instituţiei de pe str. Lorena nr. 35.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin