Comunicat 30.05.2008 – Pregatire de alegeri

Poliţiştii comunitari au fost instruiţi în vederea asigurării ordinii şi liniştii la secţiile de votare

  

Cei 170 de agenţi de poliţie comunitară care vor participa la supravegherea a 33 de secţii de votare pe raza municipiului Timişoara pe perioada alegerilor locale au fost instruiţi, astăzi, cu privire la preluarea postului, legislaţia care trebuie respectată şi până la predarea buletinelor de vot după încheierea votării. Astfel, poliţiştii comunitari vor intra în dispozitiv începând de sâmbătă, de la ora 18.00, sâmbătă spre duminică, între orele 23.00-07.00, duminică, pe parcursul desfăşurării votării, şi duminică spre luni, între orele 19.00 şi până la terminarea procesului de vot. Agenţii vor acţiona permanent pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice în zona de acces în obiectiv, iar dacă situaţia o impune vor patrula în exteriorul obiectivului. De asemenea, în cazul în care în secţie apar elemente turbulente se vor lua măsuri pentru îndepărtarea acestora. Pe timpul transportului buletinelor de vot de la secţia de votare la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană Timiş, agenţii însoţesc preşedinţii secţiilor de votare pentru predarea buletinelor de vot şi a ştampilelor.

Potrivit Legii 67/2004 republicată şi actualizată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.200 la 3.000 lei neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea, inclusiv de către candidaţi, de băuturi alcoolice în timpul adunărilor sau în ziua votării în perimetrul secţiilor de votare. De asemenea, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală sau afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise potrivit prevederilor legale se sancţionează cu amenzi între 600 – 1.000 lei. Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase în timpul campaniei electorale, precum şi în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat pentru funcţia de primar sau de consilier, precum şi primirea acestora de către alegători.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin