Comunicat 17.03.2008 – Posturi scoase la concurs

Noi posturi scoase la concurs de Poliţia Comunitară Timişoara

Poliţia Comunitară Timişoara organizează, în perioada 15 – 16 aprilie 2008, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – un şef serviciu Pază Obiective, un  administrator, un  referent şi 10 guarzi. Proba scrisă va avea loc în 15 aprilie 2008, iar interviul în 16 aprilie 2008. Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor vacante sunt cele prevăzute în Anexa nr.12 din H.G. nr.281/1993 actualizată, privind salarizarea personalului din unităţile bugetare şi cele prevăzute de art.39 din Legea 333/2003 actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. Termenul de depunere al dosarului de înscriere este  4 aprilie 2008 (inclusiv). Bibliografia se ridică de la sediul instituţiei din Timişoara, strada Lorena nr.35 sau de pe adresa www.polcomtim.ro. Dosarele de înscriere se vor depune la sediul Direcţiei Poliţia Comunitară – Serviciul Resurse Umane, strada Lorena nr.35, zilnic între orele 09,00 – 14,00. Informaţii suplimentare la telefon 20.60.11 şi pe adresa www.polcomtim.ro.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Seracin