Comunicat 18.01.2008 – Concurs guarzi

Poliţia Comunitară angajează guarzi şi un şef Serviciu Pază Obiective

Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara organizează, în perioada 06-07 februarie 2008, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual – 10 guarzi şi un şef Serviciu Pază Obiective. Proba scrisă va avea loc în data de 06.02.2008, iar interviul în 07.02.2008, la sediul de pe str. Lorena nr. 35. Condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei de guard sunt cele prevăzute în Anexa nr. 12 din HG 281/1993 actualizată şi cele din Legea 333/2003 actualizată, privind paza bunurilor, obiectivelor, valorilor şi protecţia persoanelor. Pentru funcţiile de guard este nevoie de minim studii gimnaziale, iar pentru cea de şef Serviciu Pază Obiective este nevoie de studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, şi de o vechime de nouă ani. Detalii despre conţinutul dosarului şi bibliografie se pot obţine de la sediul instituţiei, pe str. Lorena nr. 35, la telefon 206.011 – Resurse Umane, dar şi de pe pagina web, www.polcomtim.ro. Termenul limită de depunere a dosarelor este 01.02.2008 inclusiv.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu