Comunicat 27.11.2007 – Amenzi modificate pentru deseuri

Sancţiuni mai mari pentru cei care aruncă sau depozitează deşeuri pe domeniul public

Poliţia Comunitară Timişoara atrage atenţia cetăţenilor oraşului că din luna decembrie 2007  intră în vigoare Hotărârea de Consiliu Local nr. 371/2007, care  completează HCL 349/2002 modificată prin HCL 542/2006. Printre principalele schimbări sunt cele referitoare la gestionarea deşeurilor şi includerea unor noi sancţiuni la capitolul nerespectării regimului de depozitare a acestora, amenzile fiind de acum mai mari, cu atât mai mult cu cât au existat numeroase sesizări la acest capitol din partea cetăţenilor oraşului. Destul de multe schimbări intervin la capitolul obligaţiilor ce le revin cetăţenilor şi asociaţiilor de proprietari şi locatari. Aceştia trebuie să întreţină curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejmuirilor acestora; să efectueze prin operatorii specializaţi, lucrările de deratizare şi dezinsecţie; să întreţină în stare corespunzătoare împrejmuirea imobilelor şi acolo unde este cazul să  asigure curăţirea şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor; să asigure şi să menţină curăţenia pe trotuare, pe zonele verzi, locuri de parcare pe care le folosesc, precum şi în jurul garajelor; să păstreze în bună stare de folosinţă şi să nu degradeze  băncile, coşurile pentru hârtii, indicatoarele de circulaţie, panourile de afişaj şi refugiile de călători din staţiile mijloacelor de transport în comun; să păstreze curăţenia şi ordinea pe arterele de circulaţie, în parcuri, locuri de joacă pentru copii, locuri de agrement, precum şi în alte locuri publice şi să nu ardă deşeuri de orice fel în curţi, pe străzi sau pe alte terenuri; să nu comercializeze şi să nu consume seminţe, pe străzi sau în alte locuri publice; să încheie contract de prestări servicii publice de salubrizare, pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere şi să depună separat deşeurile reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate; să nu caute şi să nu-şi  însuşească deşeuri de orice fel din pubelele destinate colectării deşeurilor menajere şi reciclabile ; să asigure salubrizarea şi împrejmuirea terenurilor pe care le deţin sub orice formă legală ; să nu murdărească prin scriere sau desenare a clădirile, gardurile, monumentele şi statuile de pe raza municipiului Timişoara. Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 lei.

De asemenea, în scopul asigurării şi păstrării ordinii şi curăţeniei, igienei publice şi protecţiei mediului înconjurător, se interzice persoanelor fizice şi juridice aruncarea de hârtii, ambalaje, resturi alimentare sau nealimentare, scuipatul şi consumul de seminţe, precum şi orice alte deşeuri pe domeniul public; punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie, poluează atmosfera sau au scurgeri de ulei sau combustibil; murdărirea căilor publice cu orice fel de materiale cum ar fi balast, mortare, noroi, betoane, deşeuri sau alte materiale, precum şi cu produse agricole; transportul de deşeuri fără existenţa unui contract încheiat între transportator şi deţinătorul deşeurilor, precum şi nedeţinerea de documente de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, originea deşeurilor, locul de încărcare şi descărcare a acestora. Nerespectarea acestor prevederi  se sancţionează contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 1.000 leipentru persoane fizice şi cu amendă cuprinsă între 1000 – 2.500 leipentru persoane juridice.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu