Comunicat 14.11.2007 – Folosirea rampelor luminoase

Precizare privind folosirea semnalelor luminoase şi acustice de către Poliţia Comunitară Timişoara

Legea 371/2004 aprobă organizarea şi funcţionarea POLIŢIEI COMUNITARE  ca parte integrantă a sistemului integrat de ordine publică, ca forţă publică abilitată să intervină pentru asigurarea, pe raza de competenţă, a sarcinilor prevăzute de lege, aflându-se direct în serviciul comunităţii şi acţionând pentru respectarea regulilor impuse de aceasta tuturor componenţilor.

În acţiunile sale, conform Legii 371/2004, Poliţia Comunitară intervine la solicitărilor cetăţenilor şi se bazează pe un parteneriat real şi eficace cu aceştia în interesul comunităţii pe care o deserveşte. Astfel, se realizează şi o prerogativă a primarului ales de a putea acţiona printr-o forţă, în vederea asigurării ordinii şi liniştii publice, în conformitate cu obligaţia prevăzută în sarcina acestuia de Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.

Pentru realizarea unui serviciu public operativ, calificat şi eficient, Poliţia Comunitară fiind asimilată POLIŢIEI, precum Poliţia Rurală, Poliţia Rutieră, Poliţia de Frontieră, aceasta are dreptul să folosească în conformitate cu prevederile art. 32 din OUG 195/2002 actualizată, mijloace de avertizare sonore şi luminoase. Conform Codului Rutier, semnalele speciale de avertizare luminoase care se pot folosi de către POLIŢIE sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii:

– lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai aproape de marginea drumului;

– lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere;

Facem aceste precizări deoarece, în ultima perioadă de timp,  persoane care dau dovadă de o crasă necunoaştere a prevederilor legale interpretează în mod cu totul eronat acest drept şi minimalizează intenţionat, din rea-voinţă ori din lipsă de profesionalism, rolul Poliţiei Comunitare în comunitate şi importanţa pe care aceasta o dă relaţiei cu cetăţeanul, în folosul acestuia, pentru crearea unui climat sigur pe străzile oraşului.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu