Comunicat 31.10.2007 – Nou! Concurs guarzi

Un nou concurs pentru ocuparea funcţiilor de guarzi

Poliţia Comunitară Timişoara organizează un nou concurs pentru ocuparea a 30 de posturi de guarzi – personal contractual, care se va desfăşura în perioada 15-16 noiembrie 2007. Data limită de depunere a dosarelor este 10 noiembrie 2007 inclusiv. Pentru înscrierea la concurs este nevoie de un dosar care trebuie să cuprindă o cerere, un curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă, copie după cartea de muncă, cazier judiciar, copii după actele de studii, inclusiv foaia matricolă, fişa de aptitudini, copie după cartea de identitate şi după livretul militar şi un dosar plic. Copiile vor fi însoţite de documentele originale. Candidaţii trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă cel puţin 18 ani, să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic, să nu aibă antecedente penale şi să fie atestaţi conform Legii 333/2003. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul de pe str. Lorena nr. 35, la telefon 206.011 – Resurse Umane sau pe site-ul www.polcomtim.ro.

În aceste zile s-a desfăşurat la sediul Poliţiei Comunitare Timişoara, de pe str. Lorena hr. 35, concursul din luna octombrie pentru ocuparea posturilor de guarzi – personal contractual din cadrul instituţiei. În urma probei scrise a concursului, dintr-un număr de 32 de candidaţi, 26 au trecut de test, iar în urma interviului, au trecut 22 de candidaţi.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu