Comunicat 26.10.2007 – Date afisaj electoral

Legislaţie referitoare la afişajul pentru alegerile europarlamentare

În conformitate cu dispoziţiile art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, au fost stabilite locurile speciale de afişaj electoral pe raza municipiului Timişoara în vederea alegerilor pentru Parlamentul European, acestea fiind în număr de 87, pe tot teritoriul municipiului. Poliţia Comunitară Timişoara informează că trebuie să fie respectate de către cei implicaţi prevederile Legii 33/2007 şi ale Legii 373/2004 cu modificările şi completările ulterioare, acte normative care se referă la buna desfăşurare a campaniei electorale şi a procesului de vot.

Astfel, potrivit Legii 373/2004 actualizată, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite se sancţionează cu amenzi de la 300 la 500 lei. De asemenea, afişarea mijloacelor de propaganda electorală în alte locuri decât cele permise sau cu încălcarea prevederilor legii menţionate se sancţionează cu amenzi de la 300 la 500 lei.

Locaţiile în care au vor fi amplasate panourile de afişaj electoral sunt Str. Bogdăneştilor, Bdul Cetăţii colţ cu Bogdăneştilor, Str. Ovidiu Balea colţ cu Cloşca, Str. Măslinului, Pţa Avram Iancu, Calea Circumvalaţiunii colţ cu Gh. Lazăr, C. Torontalului, Str. Matei Basarab colţ cu Bucovinei, Calea Aradului – la UTT, Calea Aradului cu Sever Bocu, Cinematograf Dacia, Str. Sever Bocu colţ cu Divizia 9 Cavalerie, Sever Bocu colţ cu I. Ionescu de la Brad, Sf. Apostoli Petru şi Pavel cu Holdelor, Divizia 9 Cavalerie – pasarelă, A. Imbroane – Gara de Est, A. Imbroane – UMT, S. Bărnuţiu – Fabrica Filty, S. Bărnuţiu colţ cu M. Kogălniceanu, Pţa Istria cu Tigrului, Bdul Take Ionescu – vizavi Poliţie, sens giratoriu Mărăşti, Piaţa 700 – Cetate, Bdul Republicii cu Jiul, Gara de Nord, staţie, Bdul Regele Carol colţ cu I. Văcărescu, Piaţa A. Mocioni, intrare Parc Central, Cinema Capitol, Bdul M. Viteazul colţ cu V. Pârvan, 1 Decembrie colţ cu Sala Olimpia, C. Buziaşului – Novatim, Spitalul Judeţean – intrare, C. Martirilor colţ cu Mareşal C. Prezan, Drubeta colţ cu Mureş, Piaţa Bălcescu, Str. Canalul Bega colţ cu Martir C. Popescu, Şagului colţ cu Rebreanu, Ana Ipătescu colţ cu Dâmboviţa, Ardealul cu I. Barac, Parcul Petofi, Polonă, Gara de Sud, Ana Ipătescu cu V. Hugo, Piaţa Doina, V. Babeş cu Eroilor de la Tisa, Pestalozzi, Fabrica de Bere, Bdul 3 August 1919 – Cinema Parc, Scuar Parcul Copiilor, V. Lucaciu, Piaţa Unirii – lângă fântână, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântul Gheorghe, Piaţa Victoriei – stâlpi ceas, Parcare Modex, Intrare Parc Central, Piaţa Giroc, Piaţa I. Ionescu de la Brad, Aştrilor, Martir R. Constantin, Şcoala Generală Plopi, Str. Ismail, Lunei, E. Baader, Bdul 3 August 1919 – Băile Neptun, Pomiculturii, C. Aradului – USAMVB, T. Lalescu, Liceul Sportiv, Bdul C. Brâncoveanu cu Snagov, Bdul I. Maniu cu I. Rangheţ, Bdul I. Maniu cu 16 Decembrie 1989, Parcul Doja, Piaţa Crucii, Piaţa Romanilor, Podul Traian, Piaţa Libertăţii, Parc 3 August 1919, Piaţa Doina, C. Aradului – Magazin Etti, Pod Maria, Pod Mihai Viteazul, Str. Gh. Lazăr, Bdul Sudului (parc).

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu