Comunicat 11.09.2007 – Anunt concurs guarzi

Concurs pentru ocuparea funcţiilor de guarzi

Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara organizează concurs pentru ocuparea a 30 de funcţii de guarzi (personal contractual), posturi vacante în cadrul instituţiei. Termenul de depunere a dosarelor este 21 septembrie 2007 inclusiv, iar informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul de pe str. Lorena nr. 35, la telefon 206.011 – Resurse Umane sau pe site-ul www.polcomtim.ro. Dosarul trebuie să cuprindă o cerere, un curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă, copie după cartea de muncă, cazier judiciar, copii după actele de studii, inclusiv foaia matricolă, fişa de aptitudini, copie după cartea de identitate şi după livretul militar şi un dosar plic. Copiile vor fi însoţite de documentele originale. Data concursului va fi anunţată ulterior.

Purtător de cuvânt Poliţia Comunitară Timişoara,

Consilier Daniela Galbenu